-

eska

Ta straszna ustawa i poprzednie wypadki

Tekst z druku sejmowego poprawek do ustawy o IPN:
Art. 55a.

1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3.
Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej. 

Art. 55b. 
Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.

-------------------------------------------------------------------------

A były sobie takie ładne zapisy w kodeksie karnym, wprowadzone przez PiS w 2006 roku:  art. 112 pkt 1a oraz art. 132a
Art. 112 pkt. 1a mówił o "przestępstwie pomówienia Narodu Polskiego" i o tym, że niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, polską ustawę karną stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie jego popełnienia. 
Art. 132a zaś brzmiał: "Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Nie pamiętam, żeby wtedy Izrael w ogóle się tym interesował. Niestety, te ładne zapisy szybko utraciły swoją moc – a dlaczego?
Ano 19 września 2008 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 112 pkt 1a oraz art. 132a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny -  są niezgodne z art. 7 oraz art. 121 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji.  Niezgodność z Konstytucją w tym przypadku TK znalazł w toku prac legislacyjnych...*

----------------------------------------------------------------------------- 

Wniosek z tego płynie jeden. ale za to straszliwy, a mianowicie różne tajne/poufne ekipy utraciły wpływy w polskim państwie!! 
Kiedyś wystarczył TK, wszystko było po cichu -  teraz, żeby zablokować tych nazioli z PiS, to trzeba było uruchomić i Kneset i Putina i nawet tę lewaczkę z Departamentu Stanu USA! I dalej nie działa!
No horror po prostu...

 

 

*http://prawo.vagla.pl/node/8145

 tagi:

eska
1 lutego 2018 17:34
12     1773    10 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Wolfram @eska
1 lutego 2018 17:51

Piękny wpis - plus.

Jeśli chodzi o mnie to wyciągam z tego prosty wniosek - że ich interesy repreznetują tu różne niuńki - których relatywnie łatwo jest usunąć, jeżeli ma się więszość parlamentarną - i nie są tak groźni, jakimi się wydają - skoro muszą sięgać po "broń atomową" - w tak z pozoru banalnej sprawie.

Drugi wniosek jest taki, że siła argumentu jest bez znaczenia - liczy sie tylko argument siły - tzn. nie da się przekonać ani Izraela ani Unii argumentami racjonalnymi - można jedynie prowadzić grę pozorów i kleić głupa - a swoje trzeba robić.

Wystarczy dobrze posprzątać swoje podwórko - by pozbawić tamtych części narzędzi.

zaloguj się by móc komentować

eska @Wolfram 1 lutego 2018 17:51
1 lutego 2018 17:58

Dla mnie cała ta sytuacja jest świadectwem tego, że nareszcie zaczęliśmy się liczyć w grze.
A jak się już siada do stolika, to trzeba się liczyć z tym, że się czasem oberwie, ale póki gra w toku - wszystko jest możliwe.
Na razie naród reaguje prawidłowo, władza też - i tak trzymać, bo to dopiero pierwsze rozdanie :)

zaloguj się by móc komentować

orjan @eska
1 lutego 2018 18:57

Może warto dodać, że TK (sygn. K 5/07) stwierdzając niekonstytucyjność przestępstwa pomówienia narodu polskiego (art. 112 pkt 1a oraz art. 132a kodeksu karnego) uchylił się od merytorycznej oceny tych przepisów w związku z Konstytucją RP.  Niekonstytucyjność orzekł wyłącznie z przyczyn formalnych (zdaniem TK coś formalnie spieprzono w pracach ustawodawczych).

Możliwe było zatem powtórzenie prac ustawodawczych. Tyle, że 19 września 2008r. (data wyroku) w parlamencie panoszyła się już PO. Jej utrwalone stanowisko co do ochrony dobrego imienia Polski widzimy też teraz.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @eska
1 lutego 2018 19:15

Od dawna mówię że trzeba się umieć targować jak Żydzi. Widzę że tez to napisałaś:))

Plus:)

.

 

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @eska
1 lutego 2018 21:23

Można z tym wszystkim łączyć niedawną wizytę Tillersona w Polsce?

zaloguj się by móc komentować

an24 @eska
1 lutego 2018 21:30

To jest uderzenie w Międzymorze i nasi przywódcy nie powinni się dać podpuszczać jakimiś oświadczeniami departamentu stanu. 
Amerykanie nie są za Międzymorzem dlatego, że im się to podoba, ale dlatego aby Locke w ich wydaniu a więc Stany Zjednoczone pozostały Imperium kontrolującym wszystkie morza i oceany. Championami w aspekcie politycznym i gospodarczym oraz największym eksporterem produktu kultowego Uniwersytetu Harvard - demokracji. 
Izrael, Niemcy, Rosja i Wielka Brytania nie są zainteresowani żadnym międzymorzem, podmiotowym w aspekcie politycznym, gospodarczym i społecznym. 

"Samorząd żydowski (będący formą żydowskiej państwowości) był autonomiczną jednostką władz niemieckich, niezależna od Generalnego Gubernatorstwa. W 1939 żydzi automatycznie uznali Niemców za nową i prawowitą władze. Wszystkie gminy żydowskie w okupowanej Polsce podporządkowały się Niemcom. Starszyzna żydowska tworzyła Judenraty (samorząd żydowski). W getcie warszawskim władze sprawował burmistrz Adam Czerniakow (jego dziennik jest wstrząsającym dokumentem epoki). Ten żydowski działacz polityczny i społeczny był w II RP reprezentantem społeczności żydowskiej w senacie, prezesem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie (liczącej 300.000 osób), prezesem izby rzemieślniczej. Czerniakow podczas okupacji nie współpracował z Polakami, z Niemcami współpracował od pierwszych dni okupacji. Czerniakow był prezesem rady żydowskiej Judenratu składającego się z 24 osób nominowanych przez Niemców. Kompetencje Judenratu nominowanego przez Niemców ciągle się rozszerzały. Szefowie Judenratów mieli nieograniczoną władze nad żydami w gettach, władze wręcz feudalną. W latach 1939-1941getta miały niezależną strukturę władzy, własną administracje, budżet, własne autonomiczne podatki, tradycyjne instytucje socjalne i zdrowotne, atrybuty niezależnej państwowości żydowskiej (żydowskie pieniądze, żydowskie znaczki pocztowe, żydowskie szkolnictwo, żydowską policje, żydowski areszt, rabinat, żydowskie instytucje kulturalne), własne dwie gazety codzienne. Żółte tramwaje z wymalowaną gwiazdą Dawida jeżdżące w getcie miały napis „tylko dla żydów”. Do kontaktów handlowych z gojami powołano specjalną instytucje o nazwie Transferstelle. Jedynym mankamentem autonomii żydowskiej było to że między gettami nie było łączności. W getcie była żydowska policja zwana Żydowską Służbą Porządkową. Policja żydowska zajmowała się pilnowaniem granic getta, kierowaniem ruchem ulicznym, egzekwowaniem przymusu pracy i przesiedleń, przeciwdziałaniem epidemiom. Żydowscy policjanci fanatycznie egzekwowała przepisy Judenratu i Niemców, zajmowali się dostarczaniem Niemcom żydów do zabicia". - pisze http://blogmedia24.pl/node/51116

Niemcy ludobujstwo Żydów rozpoczęli dopiero w 1942 roku, a więc znacznie po ataku nazizmu na komunizm - 22 czerwca 1941 roku. 
Dlatego dla Żydów wygodne jest i zbieżne z marksistowska wizją Putina, rozpoczęcie wojny światowej dopiero 22 czerwca 1941 roku, a nie 1 września 1939 roku kiedy w momencie niemieckiej nazistowskiej agresji na Polskę, stanęliśmy w obronie nie tylko granic państwa i obywateli, ale również a może nawet przede wszystkim Żydów. Natomiast z pomocą nazistowskim Niemcom 17 września 1939 roku wkroczył do Polski - druga największa zdobycz oświecenia - komunizm (coś ponadnarodowego). 
Pozostaje postawić pytanie, jak zachowała się ludność żydowska jak mordowano Polaków, jak także rozstrzeliwano w mniejszych miastach ludność wyznania mojżeszowego. 

Oczekuję, że strona Polska w ramach komisji położy na stole umowy dotyczące, także faktycznych danych (nie propagandy komunistycznej ukształtowanej w Polsce po zabraniu archiwów z Auschwitz itp. przez towarzyszy marksistowskich i przewiezieniu do Moskwy). 

Zwracajcie odznaczenia Sprawiedliwi wśród narodów świata. Niech je ofiarują Angeli Merkel, Teresie May, Władymirowi Putinowi. 

Od wewnątrz trzeba wznowić ekshumację w Jedwabnem. Nie ma innego wyjścia. 

Oni mażą aby amerykanie pozwolili im dalej eksploatować i dewastować te ziemie i byty. Ale siła Izraela bierze się wyłącznie z tego, jakim są instrumentem w rękach Stanów Zjednoczonych. Chcą nadal aby to Bliski Wschód był nadal najważniejszym miejscem dla USA a nie Międzymorze, gdzie Polska zamierza stać się zwornikiem pomiędzy Chinami a USA. Natomiast USA wycofuje się z Bliskiego Wschodu i przechodzi na tańsze zarządzanie konfliktem na Bliskim Wschodzie (wspieranie niekiedy Presów, Turków, Wachabitów). Mówi tym samym Izraelowi bierzcie odpowiedzialność za region, nawet z sowietami. A to oznacza słabnięcie Izraela ponieważ jego siła od momentu powrotu na mapy wiązała się z realizacją interesów USA. 

USA i interes USA bycie Imperium - to jest dla nich najważniejsze. Oni nigdy tego nie ukrywali. 
Więc możemy mocno licytować i grać. 

Natomiast wicepremier Gowin jak jeszcze raz tak się rozpłacze i będzie płakał jak to wielkie straty poczyniło zmiana ustawy, to następnego dnia złoży dymisję. Widać, że nie nadaje się do polityki, może w sporcie poszuka swoich sił. 
Bliski Wschód w związku ze zmianą geopolityki nie jest już najważniejszy dla USA. Patrioty spadły już do 4,5 mld USD z 10,5 mld USA.

zaloguj się by móc komentować

tadman @eska
1 lutego 2018 23:50

Pośpieszalski rozmawiał ze Szczerskim o międzynarodowych reperkusjach związanych z ustawą o "polskich obozach koncentracyjnych" i na pytanie tego pierwszego o przyczynę tak nieadekwatnej reakcji świata Szczerski próbował zacząć mówić, że przypisują nam złe intencje, bo... i tu pan Janek wszedł w słowo, tak jakby nie chciał usłyszeć sami takowe posiadają.

zaloguj się by móc komentować

eska @rotmeister 1 lutego 2018 21:23
2 lutego 2018 00:33

Pewnie tak, tzn. Trump też ma nóż na gardle i musi lawirować. 

zaloguj się by móc komentować

eska @tadman 1 lutego 2018 23:50
2 lutego 2018 00:35

Z panem jankiem miałam raz do czynienia, w czasie nagrywania programu o Śląsku.
Od tamtej pory nie oglądam programów pana Janka, komercha na emocjach i tyle.

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @eska
2 lutego 2018 00:58

Cyt:

W Izraelu Polaków się nienawidzi i tę nienawiść wręcz technologicznie wpaja kolejnym pokoleniem. Internet jest pełen filmów pokazujących indoktrynację żydowskiej młodzieży, która pod osłoną Mosadu odwiedza Auschwitz. Tam się wprost mówi o Polsce i Polakach w kontekście zagłady Żydów i przestrzega, że podróż jest bardzo niebezpieczna, bo Polacy to antysemici, którzy nadal gotowi są zabijać Żydów.

Oni muszą bo nic innego nie mają. 

zaloguj się by móc komentować

eska @adamo21 2 lutego 2018 00:58
2 lutego 2018 14:06

Ale to jest jasne od dawna, tylko co z tego? Sami na to pozwalaliśmy przez lata, to teraz mamy pasztet.

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof-Janyst @eska 2 lutego 2018 14:06
2 lutego 2018 19:28

A do tego daliśmy sobie wmówić, że "nie wszyscy Niemcy.." itd, a zatem nie Niemcy a "naziści".

A nie powinno nas to obchodzić. Napadli na nas Niemcy całą potęgą swojego państwa, a czy oni naziści czy zen-buddyści to nie nasza sprawa.

Dlatego teraz  powinny znikąć te mylące określenia i zastąpione  powinny być wszędzie przez: NIEMCY.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować